Bezoek ook deze websites:

Historische gegevens
RaalteBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

17,8°C 18,2°C Wind from WSWWSW@29,5 km/h - 1016,4hPa - 2,6ft 20km

17,7°C 17,7°C Wind from SSWSSW@29,5 km/h - 1016,2hPa - 5,9ft 9km

17,5°C 16,9°C - - 1014,8hPa - - -

15,3°C - Wind from SWSW@33,5 km/h - 1004,1hPa +4,0hPa - 20km

16,4°C - Wind from SWSW@42,5 km/h - 1015,1hPa +1,7hPa 5,2ft 20km

15,8°C - Wind from SWSW@35,3 km/h - 1014,1hPa +1,5hPa 4,6ft 20km

14,8°C - Wind from WSWWSW@44,6 km/h - 999,0hPa +6,3hPa 13,8ft 9km

13,6°C - Wind from SS@27,7 km/h - 991,9hPa -1,0hPa 9,2ft 4km

-°C - Wind from SSESSE@24,1 km/h - 992,3hPa -2,2hPa - 2km

16,4°C 16,1°C - - 1011,9hPa - 8,2ft 9km

13,8°C - Wind from SWSW@48,2 km/h - 1000,4hPa +5,4hPa - -

12,2°C 11,7°C Wind from WSWWSW@37,1 km/h - 992,0hPa - - -

14,2°C 16,1°C Wind from WSWWSW@33,5 km/h - 1002,6hPa - - -

13,9°C 13,9°C Wind from SWSW@46,4 km/h - 991,9hPa - - -

12,7°C 13,2°C Wind from SS@27,7 km/h - 989,7hPa - - -

Sandettie Lightship at 13:00: Air:. 17,8°C, Water: 18,2°C, Wind: WSW@29,5km/h, Baro: 1016,4hPa, Waves:  2,6ft Greenwich Lightship at 13:00: Air:. 17,7°C, Water: 17,7°C, Wind: SSW@29,5km/h, Baro: 1016,2hPa, Waves:  5,9ft Channel Lightship at 13:00: Air:. 17,5°C, Water: 16,9°C, Baro: 1014,8hPa, Anasuria AWS at 13:00: Air:. 15,3°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1004,1hPa (+4,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 13:00: Air:. 16,4°C, Wind: SW@42,5km/h, Baro: 1015,1hPa (+1,7), Waves:  5,2ft Clipper AWS at 13:00: Air:. 15,8°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 1014,1hPa (+1,5), Waves:  4,6ft Beryl A AWS at 13:00: Air:. 14,8°C, Wind: WSW@44,6km/h, Baro: 999,0hPa (+6,3), Waves:  13,8ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 13:00: Air:. 13,6°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 991,9hPa (-1,0), Waves:  9,2ft North Sea at 13:00: Wind: SSE@24,1km/h, Baro: 992,3hPa (-2,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 12:00: Air:. 16,4°C, Water: 16,1°C, Baro: 1011,9hPa, Waves:  8,2ft North Sea at 13:00: Air:. 13,8°C, Wind: SW@48,2km/h, Baro: 1000,4hPa (+5,4), No recent reports. K7 Buoy at 13:00: Air:. 12,2°C, Water: 11,7°C, Wind: WSW@37,1km/h, Baro: 992,0hPa, No recent reports. K2 Buoy at 13:00: Air:. 14,2°C, Water: 16,1°C, Wind: WSW@33,5km/h, Baro: 1002,6hPa, K4 Buoy at 13:00: Air:. 13,9°C, Water: 13,9°C, Wind: SW@46,4km/h, Baro: 991,9hPa, K5 Buoy at 13:00: Air:. 12,7°C, Water: 13,2°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 989,7hPa,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 13:00 17,8 18,2 WSW Wind from WSW 29,5 1016,4 - 2,6 20
62305 Greenwich Lightship 13:00 17,7 17,7 SSW Wind from SSW 29,5 1016,2 - 5,9 9
62103 Channel Lightship 13:00 17,5 16,9 - 1014,8 - - -
62164 Anasuria AWS 13:00 15,3 - SW Wind from SW 33,5 1004,1 +4,0 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 13:00 16,4 - SW Wind from SW 42,5 1015,1 +1,7 5,2 20
62144 Clipper AWS 13:00 15,8 - SW Wind from SW 35,3 1014,1 +1,5 4,6 20
63110 Beryl A AWS 13:00 14,8 - WSW Wind from WSW 44,6 999,0 +6,3 13,8 9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 13:00 13,6 - S Wind from S 27,7 991,9 -1,0 9,2 4
63117 North Sea 13:00 - - SSE Wind from SSE 24,1 992,3 -2,2 - 2
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 12:00 16,4 16,1 - 1011,9 - 8,2 9
62114 North Sea 13:00 13,8 - SW Wind from SW 48,2 1000,4 +5,4 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 13:00 12,2 11,7 WSW Wind from WSW 37,1 992,0 - - -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 13:00 14,2 16,1 WSW Wind from WSW 33,5 1002,6 - - -
62105 K4 Buoy 13:00 13,9 13,9 SW Wind from SW 46,4 991,9 - - -
64045 K5 Buoy 13:00 12,7 13,2 S Wind from S 27,7 989,7 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org